...

 Morse-koder

morsecodes

 

hilsen fra Inger-Marie

Greetings from Inger-Marie

 

....  ..  .-..  ...  .   -.      ..-.  .-.   .-     

..  -.  --.  .  .-.    --  .-  .-.  ..  .    

 

 

imİmirca