Trĉarbejde, med Motorsav

Woodwork, with motor-saw

 

'

 

Design İ Malaika's Place