Computertanker

 

Alt om computeren vil jeg gerne lære

til tider tænker jeg, hvor dum kan man være?

I drømme, de ukendte ord plager og rumsterer,

vågner jeg i utide, så begynder jeg at repetere.

 

Bliver man lidt småskør? jeg ved det ikke,

af at tænke på klikke og dobbeltklikke.

For min opvask kan jeg ikke annullere

og mine nullermænd vil ikke på slet reagere.

 

Når efterårstrætheden er ved at gøre mig skør

vil jeg gerne kunne klikke på start og kør,

når kroppen bliver større og rynkerne bliver fler'

så ville det være skønt at klikke på rediger.

 

Når jeg ser en kæmpe edderkop,

jeg vil starte hjælpeprogrammet op,

og når nogen snakker, hvor jeg vil have ordet,

så vil jeg klikke afbryd på skrivebordet.

 

At scanne en mand ind, kunne være sjov,

og så regulere ham, efter mine behov,

og hvis han alligevel biver et skvat,

så klikker jeg bare på søg og erstat.

----------------------

Translatet:

 
Depending on the computer, I would like to learn
sometimes I think, how stupid can you be?
In dreams, the unknown word plagues and space that,
I wake up early, so I begin to repeat.

Will I feel a little småskør? I do not know,
by thinking of clicking and double clicking.
For my dish I can not cancel
and my zeros men will not respond at all.

When autumn fatigue are making me crazy
I would like to click on Start and Run,
when the body becomes larger and the wrinkles will be more '
so it would be nice to click on Edit.

When I see a giant spider,
I will start using the program up,
and when someone talks where I want the word
then I click cancel on the desktop.

To scan a man entered, could be fun
and then regulate him, according to my needs
and if he still Biver a wimp,
so I just click on the search and replace.